TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Playstation 4

“FIFA 21” oýny sargyda taýýar

Futbol janköýerleri öýde oturan ýerlerinde öz oýun oýnalýan enjamlarynda futbol oýnuny oýnamagy diýseň halaýarlar. Şonuň üçin “Sony” kompaniýasy her ýylda futbol oýunynyň täze görnüşini muşdaklara...