TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Plastik galyndylary gumuň ornuny

Plastik galyndylary gumuň ornuny tutup biler

Gurluşyk ulgamy üçin esasy zerur serişdeleriň biri bolan gumuň bahasy daş-töwregiň hapalanmagy bilen barha ýokarlanýar. Hatda dünýäde gum bilen baglanyşykly käbir kynçylyklar hem ýüze çykyp...