TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Philips»

Audio kassetany oýlap tapan inžener aradan çykdy

Aýdym-saz sungatynda yz goýan niderlandly inžener Lu Otens 94 ýaşynda aradan çykdy. Otens 1960-njy ýyllarda “Philips” kompaniýasynda zähmet çekýärkä, ol audio kassetasyny öndüripdir. 1963-nji ýylda...

Dubaýda «akylly» hassahana açyldy

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň iň çalt ösýän şäherleriniň biri bolan Dubaýda «Näme üçin «akylly» lukmançylyk enjamlary bolup, «akylly» hassahana bolmaly dälmişin?» diýen sowala jogap berildi. Şäherde açylan «Fakeeh...