TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Pfizer” kompaniýasy.

Sanjymyň bahasy döwletlere görä üýtgär

Ata Watan Eserleri
“Pfizer we Biontech” tarapyndan işlenip düzülen we käbir ýurtlarda “BNT162b2” diýlip atlandyrylýan korona wirus sanjymy, käbir ýurtlaryň arasynda bu sanjymy gysga wagtyň içinde almak üçin...

Beýik Britaniýa sanjym etmäge başlady

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýada täze görnüşli koronawirusa garşy ilaty sanjym etmek işine girişild. Amerikanyň “Pfizer” kompaniýasyndan we nemes hyzmatdaşy “BioNTech” bilen oýlap tapylan koronawirus sanjymy, ilkinji bolup...

Beýik Britaniýadan koronawirus sanjymyna tassyknama

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýa koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen hem-de 95 göterim täsiri bolan ABŞ-nyň “Pfizer” kompaniýasy bilen Germaniýanyň “BioNTech” şereketiniň sanjymynyň ulanylmagyny resmi taýdan tassyklady. Bu...

Koronawirus sanjymyny satyn alar

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň hökümeti täze görnüşli koronawirus pandemiýasyna garşy 671,4 milliard ýen (takmynan, 6.3 millirad dollar) möçberinde maliýe serişdelerini bölüp bermegi maksat edinýär. Bu barada ýurduň Ministrler...