TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Petruşka

Peýnirli börek

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 4 sany ýaýylan hamyr 100 gram peýnir 1 bogun petruşka 1 çaý çemçesi duz Sousy üçin: 1 bulgur süýt 1 bulgur arassa ýag...

Ýeralma mantysy

Gerekli önümler: 3 sany ýeralma (gaýnadylan) 2 sany pomidor 1 sany sogan 250gr üwelen et 1-2 çaý çemçesi duz (köpeldilip ýa-da azaldylyp bilner) 1 çaý...

Petruşka – Petroselinium crispum (badyýan) oty

 Birýyllyk ýa-da ikiýyllyk otjumak ösümlik bolup, boýy 30-60 sm. Ýapragy baldakda nobatlaýyn ýerleşýär. Ýaprakýany ýok, ýapraklarynyň şekili bitewi, dilkaw-dilkaw çapylan bolýar. Ýapraklary göni durýan, aşak...