TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

pensiýa gatanjy

Hususy telekeçileriň dykgatyna

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy “Hususy telekeçileriň dykgatyna” ady bilen “Türkmenistan” gazetinde bildiriş neşir etdirdi. Onda şeýle diýilýär : Hormatly telekeçiler!  Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy...