TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Pekin

Günortanlyk ukynyň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýän psihiki saglygy merkeziniň alymlary günortan çagyndaky ukynyň adam aňyna edýän täsirini öwrenmek üçin barlag işlerini geçirdiler diýip, “United Press International” maglumatlar...

Howanyň ýagdaýyna gözegçilik etmekçi

Hytaýyň howa gözegçiligi maksatnamasy ilkinji gezek 2008-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda başlandy. Onda howa şertlerini gowulandyrmak üçin dürli çäreler görüldi. Indi bolsa Hytaý, howa...

BMG-niň Baş Assambleýasy öz işine başlaýar

Baş Redaktor
Dünýäde ýüze çykan pandemiýa sebäpli, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy nobatdaky 75-nji sessiýasy wirtual görnüşde geçiriler diýip, BMG-niň habar gullugy habar berýär. Şu gün başlanjak...

“Xiaomi” telefonlary näme üçin arzan?

Baş Redaktor
“Xiaomi” kompaniýasy häzirki wagtda ýörgünli geçýän “Mi” we “RedMi” telefonlary öndürýän kompaniýadyr. Ol Hytaýyň paýtagty Pekinde Leý Jun we onuň egindeşleri (hyzmatdaşlary) tarapyndan 2010-njy ýylyň...