TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Pekin şäheri

Pekin – milliarderleriň paýtagty

Ata Watan Eserleri
Dünýäde iň köp milliarder Pekin şäherinde ýaşaýar. Hytaýyň paýtagty Pekin şäheri bu görkeziji bilen ilkinji gezek ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinden öňe saýlandy. Nýu-Ýork şäheri soňky 7...

50 ýylyň iň pes temperaturasy

Ata Watan Eserleri
Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde soňky 50 ýylyň iň pes temperaturasy hasaba alyndy. Bir-iki günlükde howanyň derejesi -19,6 derejä ýetdi. Bu barada “Sinhua” agentligi...

Haýsy ýurt sanly walýuta geçýär…

Täze döwrüň söwda gurallaryndan biri bolan sanly walýutalar häzirki wagtda köp ýurtlarda ulanylyp başlandy. Hytaý döwleti sanly walýutasyny synag hökmünde şäherlerde hödürledi. Bir ýylda näçe...

<>bir asyr soňra şöhle saçdy

vepa
Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde «Gadagan şäher» atly ýadygärlikler toplumynyň bardygyny köpiňiz bilýänsiňiz. Hytaý imperiýasy döwründe onlarça gektary eýeleýän şäherde Imperatorlaryň telim nesli ýaşapdyr. Häzir ol...