TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Paýtagtymyzdaky «Älem» medeni-dynç alyş merkezi

Aşgabatdaky Baş arça ― Merkezi Aziýada iň ulusy

vepa
Geçen ýyl Aşgabatda dikilen Baş arçanyň tutuş GDA döwletleri boýunça iň ulularyň biridigi barada türkmen metbugatynda habar berlipdi. Paýtagtymyzdaky «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada...