TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Paýtagtymyz Aşgabatdaky Döwlet münberiniň toplumy Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralaryň merkezine öwrüldi.

Garaşsyzlyk baýramy: ýurdumyzyň pudaklarynyň dabaraly ýörişinden suratlar

Paýtagtymyz Aşgabatdaky Döwlet münberiniň toplumy Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralaryň merkezine öwrüldi. Döwlet münberiniň toplumynyň öňündäki meýdançada ilki bilen harby ýöriş,...

Garaşsyzlyk baýramy: harby ýörişden suratlar

Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bellendi. Paýtagtymyz Aşgabatdaky Döwlet münberiniň toplumy Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralaryň merkezine öwrüldi. Döwlet münberiniň...