TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Paýtagtymyz Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly halkara maslahatyň öz işine başlady.

Aşgabatda halkara nebitgaz forumy başlady

Paýtagtymyz Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly halkara maslahatyň öz işine başlady. Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda geçirilýän halkara foruma dünýäniň ençeme ýurdundan...