TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly XXVI halkara maslahatynyň çäklerinde birnäçe resminamalara gol çekildi.

“Ýug-Neftegaz” kompaniýasy bilen ylalaşyk gazanyldy

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly XXVI halkara maslahatynyň çäklerinde birnäçe resminamalara gol çekildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, ýurdumyzyň...