TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Paýhas çeşmesi”

“Paýhas çeşmesi” – ýaş nesliň terbiýe mekdebi

Kitap okamaklyk adama ruhy lezzet berýär, onuň göwün guşuny ganatlandyrýar hem-de oňa täze-täze sepgitlere ýetmäge uly bir güýç bolup hyzmat edýär. “Paýhas çeşmesi” kitaby hem...

Kitap-geçmişimizden geljege şugladyr.

KITAP  zehin gözbaşydyr. Ondaky jemlenen maglumatlar  biziň üçin altyn zerden  gymmatly hasaplanylýar. Il içinde: özbaşdak  kitap  ýazmak, çap etmek sogap bilinýär. Siziň  çykaran kitabyňyz her...

Kitap – ummansyz hazyna

Kitap bu näme­­? Kitap bu ummansyz bir hazynadyr, ol adam döredijiliginiň syrydyr. Kitaplar durmuşymyzda mugallym, ýolbelet, we dost hökmünde möhüm rol oýnaýar. Kitapsyz durmuşy göz...