TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

passport

Türkiýe ― Moldowa: indi passport bilen syýahat edip bolar

vepa
19-njy fewralda Türkiýe bilen Moldowanyň arasynda wiza ýatyryldy. Indi iki döwletiň raýatlary birek-biregiňkä diňe daşary ýurt passporty bilen, wizasyz gidip, syýahat edip bilerler....