TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

PariŽiň PSŽ-si bilen şertnamasy

Buffon: ýene bir ýyldyz taryha öwürlýär

vepa
Italiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň ady rowaýata öwrülen derwezeçisi, futbol muşdaklarynyň ençemesiniň gahrymany Janluiji Buffon şu möwsüm tamamlanansoň, futbol bilen hoşlaşar. 28-nji ýanwarda 41 ýaşyny...