Tag : Paraw ejeke

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Parawbibiniň ak aramgähi : Keramatly ýer

Baş Redaktor
Türkmenistanyň islendik künjeginde gadymy rowaýatlar bilen baglanyşykly ýerler bardyr. Olaryň biri hem Balkan welaýatynda Köpetdagyň eteginde owadan dag manzarlarynyň içinde ýerleşýän Parawbibiniň ak aramgähidir. Bu...