TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumy

Aşgabat şäher häkimligi bäsleşikleri yglan edýär

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäher häkimligi şäheriň Parahat — 7/3 ýaşaýyş toplumynda 9 gatly, 54 öýli 1 sany we 9 gatly, 108 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak...

Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynda täze jaýlar

vepa
Şu gün paýtagtymyzyň günorta künjegindäki Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynda birbada üç sany täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa şäher häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, döredijilik toparlarynyň wekilleri,...