TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Panasonic”

Ýapon ägirdi “Panasonic” hepdede 4 gün iş ulgamyna geçýär

Ýaponiýanyň elektronika ägirdi “Panasonic” 4 günlük iş ulgamyna geçip, 3 günlük dynç alyş mümkinçiligini hödürläp biljekdigini habar berdi. “Panasonic” -iň prezidenti we ýerine ýetiriji direktory...

“Toyota” we “Panasonic” kompaniýalarynyň batareýa üçin hyzmatdaşlyk

Elektrikli awtoulaglaryna bolan isleg barha ýokarlanýar. Ýaponiýanyň senagat birleşikleri, ýagny “Toyota” we “Panasonic” kompaniýalary elektrikli awtoulaglarda täze hyzmatdaşlygy yglan etdiler. Beýanata görä, iki ýapon öndürijisi...