TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Pamela Anderson

Golliwudyň prodýuseri, bruneý şazadasy aradan çykdy

Media metbugatynyň habaryna görä, meşhur kino prodýuseri, bruneý şazadasy Azim birnäçe wagt keselhanada bolup, bagyr keselinden ejir çekip 38 ýaşynda aradan çykypdyr. Şazada Azim, Pamela...

Duýgur leňňeçler kimler

Ata Watan Eserleri
12 ýyldyzyň 4-njisi bolan seretan (leňňeç) — (22.06 —22.07) duýgur we akyllydyr.  Halaýan reňki —mämişi. Güli ak bägüldir. Üstünlik getirýän daşy merjendir.  Müneçjimleriň aýtmagyna görä,...