TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Pakistan

Türkmenistan Owganystan boýunça duşuşyga çagyryldy

Owganystan boýunça Stambulda boljak duşuşyga gatnaşmaga çagyrylýan 21 döwletiň içinde Türkmenistan hem bar.  Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. BMG, Türkiýe we Katar tarapyndan...

Pakistan Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Irfan Ahmedi kabul etdi. Duşuşygyň başynda Ilçi...

5-nji oktýabr Bütindünýä mugallymlar güni

Her ýylyň 5-nji oktýabry Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň dürli künjeklerinde giňden bellenilip geçilýär. Bu şanly sene 1994-nji ýylda döredildi. Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň 100-den gowrak...

Iň meşhur zibilhana

Kuweýtdäki «Sulabiýa» diýilýän ýeriň dnüýäniň iň uly awtoulag zibilhanasydygyny bilýärdiňizmi? Biler bolsaňyz, 600 müň inedördül metr meýdany tutýan zibilhanada zyňyndy ulaglaryň 10 milliondan gowragy bar....

Taryhda şu gün — 30-njy sentýabr

Ata Watan Eserleri
Şu gün ýagny 30-njy sentýabrynda ençeme taryhy wakalar bolup geçen. Biz gündelik ýetirýän bu maglumatlarymyz internet maglumatlary esasynda taýýarlanýar. Şeýle gyzykly maglumatlary okyjylarymyza gündelik ýetirmegi...

192 trillion ýewro bilen dünýä rekordy

Bütindünýäde maliýe emlägi rekord goýup, geçen ýyla garanyňda 9,7 göterim ýokarlanyp, 192 trillion ýewro ýetdi. Germaniýada ýerleşýän “Allianz” ätiýaçlandyryş kompaniýasy, dünýädäki 57 ýurduň öý hojalygynyň...

Gaz Kongresi çin doğal gaz ithalatını artırmakla ilgileniyor

vepa
Hazar Denizi’nin kıyısındaki Avaza turizm bölgesindeki Berkarar otelinde başlayan Uluslararası Gaz Kongresi 30 ülkeden 400 civarında delegeyi buluşturuyor. Enerji sektörünün nabzının tutulduğu kongrede konuşan CNPC’ye...

10.Uluslararası Gaz Kongresi başladı

vepa
Türkmenistan’ın ev sahipliği yaptığı Uluslararası Gaz Kongresi Avaza turizm bölgesindeki Berkarar otelinde başladı. Bu sene 10’ncusu düzenlenen kongreye, dev enerji şirketleri, hükümet delegasyonları, küresel finans...

Türkmen ürünleri dünya pazarında

vepa
Türkmenistan ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklaşa ülkenin ticari potansiyelinin arttırılmasına yönelik bir proje geliştirdi. Bu projede, Türkmenistan’ı temsilen Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı...

Türkmenistan’dan Suudi Arabistan’a ‘enerjik ziyaret

vepa
Türkmenistan Devlet Bakanı ve Türkmengaz Devlet Kurumu Başkanı Murat Arçayev başkanlığındaki heyet, Suudi Arabistan’da çalışma ziyaretinde bulunmaktadır. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkmen heyeti,...