TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew

Türkmenistanyň Prezidentiniň doglan güni : Gutlag hatlar gelip gowuşýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň doglan güni mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar. Bu barada TDH habar berýär. TDH-niň web saýtynda ýerleşdirilen gutlaglardan mälim bolşy ýaly, Hytaý...

Türkmenistanyň saýlanan Prezidentine Daşary ýurt Liderlerden gutlaglar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa dünýäniň birnaçe ýurtlarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylaryndan gutlaglar geldi. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň netijeleriniň halk köpçüligine ýetirilmeginiň yz ýany dünýäniň...

Özbegistanyň Prezidenti agzaçar sadakasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gypjakda ýerleşýän Baş metjitde agzaçar sadakasyny berdi. Oňa şu gün paýtagtymyza gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdy. Türkmenistanyň we...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Dostlukly ýurduň döwlet Baştutany iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Özbegistanyň Prezidentiniň resmi...

Özbegistanyň Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary

Ata Watan Eserleri
Şu gün Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew iş sapary bilen Türkmenistana gelýär. Bu barada Özbegistanyň resmi habarlar agentligi habar berýär. “www.uza.uz” internet neşiriniň habaryna görä,...

Türki dilli döwletleriň Hyzmatdaşlyk geňeşiniň maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy, Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň hormatly başlygy Nursultan Nazarbaýewiň çakylygy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sanly...

Baýden we Szinpin milli Liderimizi gutladylar

Dünýäniň köp sanly döwletleriniň ýolbaşçylaryndan, hökümet baştutanlaryndan hormatly Prezidentimize Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni mynasybetli gutlag hatlarynyň gelýär. Hususan-da, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti...

Yzygiderli ýagdaýda arassaçylyk—karantin çareleri geçiriler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Milli Liderimiz söhbetdeşligiň resmi bölümine geçmezden ozal, özbek...

Tebigy betbagtçylyk zerarly Özbegistanyň halkyna çuňňur duýgudaşlyk

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki ýurduň Baştutanlary birek-birege ýagşy arzuwlary aýdyp, telefon...