TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Özbegistan hem-de Gyrgyz Respublikalaryna iberilýär. Şonuň ýaly-da

Türkmen elektrik energiýasy üçünji ýurtlara iberiler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde geçiren maslahatynda “Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudagyny ösdürmegiň 2013 — 2020-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň” kabul edilmeginiň pudagyň...