TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

öz aralarynda bäsleşdiler.

“Ýaňlan, Diýarym” telebäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda yglan eden “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde...