Tag : Oýnawaç saýlananda ene-ata nämä üns bermeli?

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Oýnawaç saýlananda ene-ata nämä üns bermeli?

Bilşimiz ýaly, çaganyň islegi ýa-da ene-atanyň çagalary kanagatlandyrmak maksady bilen söýlüp alynýan zatlaryň biri hem oýnawaçlardyr.  Emma her bir oýnawaç oýnamaly diýip kabul edip bolmaz....