TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

öýlenmek

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 5-nji iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

Är-aýalyň nikaly döwründe edinen emlägiň bölünmegi

“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 79-njy maddasyna laýyklykda, är-aýalyň (öňki är-aýalyň) bilelikde ýazmaça beren arzasy boýunça olaryň birine ýa-da är-aýalyň (öňki är-aýalyň) ikisine...