TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

oýlanma

Iki men

(Oýlanma)  Ynsan-ha däl, asyl islendik janly-jandara mähir bilen garasaň, olar hem saňa şol duýgy bilen garşylyk görkezýär. Biz oňa olary öz bolşy ýaly kabul edip,...

Täze döredijilik bäsleşigi ýakynda yglan ediler

Baş Redaktor
Döredijilik bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda giň okyjylar köpçüliginde hem gyzyklanma döredip başlan “Ata Watan Eserleri”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyry ýakynda yglan ediler. “Atavatan Türkmenistan”...