TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

öýe

Är-aýalyň nikaly döwründe edinen emlägiň bölünmegi

“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 79-njy maddasyna laýyklykda, är-aýalyň (öňki är-aýalyň) bilelikde ýazmaça beren arzasy boýunça olaryň birine ýa-da är-aýalyň (öňki är-aýalyň) ikisine...