TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Öýde gaşlaryňyza ideg etmegiň görnüşleri

Öýde gaşlaryňyza ideg etmegiň görnüşleri

Ata Watan Eserleri
Gözellik we ideg barada aýdylanda, ilki bilen kellä gelýän zatlaryň biri gaşlara ideg etmekdir. Soňky ýyllarda inçe we egrilen gaşlar gyrymsy we göni gaşlar bilen...