TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Öý işlerini çagaňyz bilen paýlaşma

Çaganyň özüne ynamyny nähili kemala getirmeli?

Ata Watan Eserleri
YNAM, özüňe ýa-da kesekilere ynanmak ýaşaýyş durmuşymyzda köp zady kesgitleýär. Maşgala, sosial gatnaşyklary ýola goýmakda özüňe hem birek -birege ynanmagyň möhüm orny bar. Üstünlikleriň başlangyjy...