TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ösümlik dünýäsinden geň-enaýy maglumatlar

Ösümlik dünýäsinden geň-enaýy maglumatlar

Demirgazyk Amerikanyň daglyk sebitlerinde ösýän gurjak gözi diýip atlandyrylýan ösümlik gaty geň galdyryjydyr. Tomusyň ikinji ýarymynda bu ösümlikde edil gurjagyň gözlerini ýatladýan zäherli miweleri bişip...