TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oskar baýraklary

2022-nji ýyldaky “Oskar” baýrak gowşurylyş dabarasyndaky alyp baryjylar yglan edildi

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň kinofilm sungat we ylymlar akademiýasy tarapyndan 1929-njy ýyldan bäri berlen we şu ýyl 94-nji gezek eýelerini tapjak “Oskar” baýraklarynyň gowşurylyşynda çykyş etjek alyp baryjylar...

Oskar täzelikleri

Halkara Kinematografiýa baradaky komiteti we ylymlar akademiýasy, COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýatyrylan filmler we festiwallar üçin 2021-nji ýylyň 28-nji fewralynda geçiriljek 93-nji Oskar baýraklaryna üýtgeşmeler girizmegi...