TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

orta mekdepler

Inženerler orta mekdeplerde taýýarlanyp başlanar

Türkmenistanyň bilim jemgyýetçiliginiň wekilleri orta mekdeplerde tehniki we tehnologik ugurly synplary açmak baradaky meseläni öwrenerler. Şeýle synplar ýurdumyzyň orta mekdeplerinde ýakyn ýyllarda dörediler. Bu başlangyjy geçen...

Aýal-gyzlara pul sowgatlary

vepa
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp,...