TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

orta hünär ýa-da ýokary hünär bilim edaralary

Diplom tassyklatýana goşmaça zähmet rugsady

vepa
Daşary ýurt döwletlerinde ýokary bilim alyp, Türkmenistana gelýän raýatlarymyz üçin goşmaça ýeňillik döredildi. Şu gün (14.03.2019) resmi taýdan çap edilen Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we...