TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ordinatura

Aspirantura, ordinatura we doktorantura kabul ediljek dalaşgärler

vepa
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow ylym hem-de bilim ulgamyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berip, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2019-njy ýylda...