TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Orazmuhammet Ataýew

Sanly ulgama geçiş döwründe täze hünärler

vepa
Ykdysadyýetiň sanly ulgama geçmegi zähmet bazaryna-da güýçli täsirini ýetirýär. Bütindünýä ykdysady forumynyň berýän maglumatlaryna laýyklykda, ýakyn ýyllarda sanly ulgamyň ornaşdyrylmagynyň netijesinde ozal bar bolan iş...