TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oraza aýy

Remezan aýy başlady: ilkinji tarawa namazlary okaldy

Ata Watan Eserleri
Musulman senenamasy esasynda Remezan aýy gelip ýetdi. Ertir 13-nji aprel – Oraza aýynyň ilkinji güni. 12-nji aprelde paýtagtymyzyň metjitlerinde tarawa namazy okalyp, Remezan aýynyň başlanandygy...

Tarawa namazy :Oraza aýy ýetip geldi

Ata Watan Eserleri
Tutuş yslam dünýäsinde bolşy ýaly, biziň ýurdumyzda hem Oraza aýyna gadam basylýar. Ertir 13-nji aprel Oraza aýynyň ilkinji günüdir. Türkmen halky Oraza aýyny sahawatyň, halallygyň...

Oraza wagtlaryň hasaplaýjysy hyzmatyňyzda

Baş Redaktor
Şu ýylyň 13-nji aprelinde Oraza aýy başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary yzygiderli Size ýetirip durar. Biziň...

Tebigy betbagtçylyk zerarly Özbegistanyň halkyna çuňňur duýgudaşlyk

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki ýurduň Baştutanlary birek-birege ýagşy arzuwlary aýdyp, telefon...

Oraza aýy : Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Ata Watan Eserleri
“Altyn Asyr” Ýapyk Paýdarlar Jemgyýeti öz müşderilerine, ýetip gelen Oraza aýy (2020-nji ýyl) mynasybetli özüniň hyzmatlaryny hödürleýär. Bu hyzmatdan peýdalanmak bilen siz ykjam telefon ekranlaryňyzda...