TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

örän netijeli geçen ýokary derejedäki türkmen-gazak gepleşikleriniň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Prezidentini  Türkmenistanyň “Bitaraplyk” ordeni bilen sylaglady.

Gazagystanyň Prezidenti “Bitaraplyk” ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň netijeleri boýunça köp sanly ylalaşyklara gol çekildi. Iki ýurduň Prezidenleri söwda-ykdysady...