TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

oňyn pikirlenmelere ygrarly ýaş nesliň ýetişdirilmegi bilen bagly meselelere möhüm ähmiýet berilýär.

Ýaşlara uly ynam

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda giň dünýägaraýyşly hem-de häzirki zaman ylmyna, oňyn pikirlenmelere ygrarly ýaş nesliň ýetişdirilmegi bilen bagly meselelere...