TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oňyn bitaraplyk ýoly bilen

Oňyn bitaraplyk ýoly bilen

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz gün-günden gülleýär, gül açýar. Türkmen halkynyň taryhyna altyn harplar...