TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ony Özbegistanyň hem-de Eýranyň üsti bilen üçünji ýurtlara-da ibermegiň mümkinçiligi uly bolup durýar

Türkmen elektrik energiýasy üçünji ýurtlara iberiler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde geçiren maslahatynda “Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudagyny ösdürmegiň 2013 — 2020-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň” kabul edilmeginiň pudagyň...