TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

öňüni alyş çärelerini

Daşary ýurtlular hem çäklendirmeleri berjaý etmeli

Türkiýe Respublikasynda 2021-nji ýylyň 29-njy apreli-2021-nji ýylyň 17-nji maýy aralygynda koronawirus pandemiýasy sebäpli bu ýokançlyk bilen keselleýänleriň sanyny azaltmak maksady bilen öňüni alyş çärelerini has-da...