TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

onuň şygyrlary gündelik metbugat arkaly okyjylara ýetirilip gelinýär. Onuň “Şahyryň gyzy men” atly goşgular ýygyndysy hem uly gyzyklanma döredýär.

Täze goşgular ýygyndysyna uly gyzyklanma

Ata Watan Eserleri
Şahyr Oguljennet Bäşimowanyň özboluşly poeziýasy bar. Indi birnäçe ýyl bäri, onuň şygyrlary gündelik metbugat arkaly okyjylara ýetirilip gelinýär. Onuň “Şahyryň gyzy men” atly goşgular ýygyndysy...