TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

onuň alys künjeklerini gurşap alan toplumlaýyn hem-de giň möçberli özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar

Arkadagly Watanda – zenan mertebesi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: -Mähriban enelerimize, gelin-gyzlarymyza sarpa goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak, edep-ekramyna, durmuş ýörelgelerine aýratyn söýgi we hormat bilen garamak müňýyllyklardan gözbaş alyp...