TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

önümçilik

2020-nji ýylyň esasy görkezijileri: 8 milliard dollarlyk taslamalar amala aşyryldy

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda 2020-nji ýylyň jemlerine hem-de 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda edilen işleriň netijelerine garaldy. Milli...

“Sputnik V” sanjymyň bahasy kesgitlenildi

Ata Watan Eserleri
Koronawirusa garşy Russiýanyň “Sputnik V” sanjymyň her dozasynyň bahasy 10 dollar bolar diýip, BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýörite geçirilen sessiýasynda çykyş eden Russiýanyň maýa goýum gaznasynyň...

Oktýabr aýynyň iň meşhur seriallary

Haýsy seriýala tomaşa etjeklerine karar berip bilmeýänler üçin, “IMDb” öz sahypasynda daşary ýurt seriýallarynyň sanawyny ýerleşdirdi. Filmler we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň...