TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

online oýunlar

Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000

Baş Redaktor
Iňlis dilini suwara bilmek üçin 16000 söz ýeterlik kabul edilýär. Makul Sözlük platformy (www.makulsozluk.com)  öz ulanyjylarynyň Iňlis we Türkmen diline bolan gyzyklanmalaryny hasaba alyp öz...

Krossword bäsleşigiň ýeňijileri : Atavatan Krossword

Baş Redaktor
Düýn has takygy 13.05.2021 senesinde sagat 15:00-de “Sowgatly Atavatan Krossword” bäsleşigini yglan edipdik. Bäsleşige ýüzlerçe agza gatnaşdy we şol agza bolanlaryň köp sanlysy jogaplaryň 90...

“Makul Puzzle” : Wagtyňyzy peýdaly we gyzykly geçiriň!

Baş Redaktor
Onlaýn oýun oýnamak käbir ýagdaýda wagtyňy biderek sarp etmek, esasan hem ýaşlary özlerini geljege taýýarlan wagtynda ösüş ýagdaýyna zyýan ýetirip biler. Emma  käbir onlaýn oýunlar ...