TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

onlaýn sözlük

“Rysgal” gazeti : Makul Sözlük-Akylly sözlük

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hepdelik neşir edilýän “Rysgal” gazetiniň täze sanynda “Makul Sözlük-Akylly sözlük” ady bilen makala neşir edildi. Gazetiň 2022-nji ýylyň 10-nji oktýabrdaky...

Irregular verbs ýa-da Nädogry Işlikler : Makul Sözlük

Baş Redaktor
Iňlis dilinde 200-e golaý Irregular verbs-ler  ýagny  Nädogry Işlikler bar. Iňlis dilini  gyzykly we aňsat öwrenmek üçin online platform bolup durýan Makul Sözlük Platformy Size...

Iňlis dilini has aňsat öwreneliň: Intellektual sahypamyz

Baş Redaktor
Siz iňlis dilini aňsat öwrenmek isleýärsiňizmi?  Iňlis dili häzirki wagtda halkara gatnaşyklar we biznes, şeýle hem durmuşyň beýleki köp ulgamyndaky artýan ähmiýeti bilen dünýäde iň...