TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

öňe

Milli Liderimiziň Balkan welaýatyna iş sapary

17-nji iýunda Balkan welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda, daýhan hojalyklarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Hormatly Prezidentimiz dikuçarda Bereket etrabynyň «Türkmenistan»...

Toýguly Jepbarow :Kalba siňýän aýdymlar

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Günler günlerden, döwür döwürden, ömür ömürden, zehin zehinden… zyýada. Edil şonuň ýaly, owaz owazdan zyýada. Muňa biz her aýdymçynyň özboluşly owazyny diňlänimizde-de şaýat bolýarys....