TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Öň girizilen käbir çäklendirmeleri aýyrmak

Awazada dynç almak ýa-da tomusky dynç alyş döwri

Baş Redaktor
Tomus pasly ýakynlaşýar. Ýylyň dowamynda zähmet çekip ýa-da okan we bilim alan raýatlar dynç almak üçin köplenç tomus paslyny saýlap alýar. Tomusky  dynç alyş döwründe...

Öň girizilen käbir çäklendirmeleri aýyrmak

Baş Redaktor
Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň göçme mejlisinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, kabul eden «Saglyk» döwlet maksatnamamyza laýyklykda, ýurdumyzyň saglygy goraýyş...