TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oman Soltanlygy

Türkmenistan bilen Oman hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşyldy

Sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, oman tarapyna –...

Türkmenistanda Oman Soltanlygynyň täze Ilçisi akkreditirlendi

vepa
2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde Oman Soltanlygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Kasim Mohamad Salim Al-Salhini (oturýan ýeri Ankara ş.) Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygyna özüniň...