TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oliwiýa Jan

Adama görä parfýumyň ysy nähili üýtgeýär?

Ata Watan Eserleri
Alada etmäň, burnuňyz siz bilen hile oýnamaýar. Gormonlar we iýmitleniş sebäpli her bir adamyň derisinde özboluşly ys bar (Sarymsak ýaly güýçli ysly iýmitler gözenekler tarapyndan...